ELEKTROSTATİK TOZ BOYA NEDİR?

ELEKTROSTATİK TOZ BOYA NEDİR?

ELEKTROSTATIK TOZ BOYA 1960’LARDAN ITIBAREN AVRUPA VE AMERIKA’DA KULLANILMAYA BAŞLANMIŞ, 1980’LERIN SONLARINA DOĞRU TÜRKIYE’YE GELMIŞ BIR KAPLAMA YÖNTEMIDIR.

Yaş boya uygulamalarına göre çok genç olmasına rağmen, kısa sürede geniş kullanım alanı bulmuş ve üretilen miktarlar açısından dikkate alınmaya değer rakamlara ulaşmıştır. Bu kaplama yöntemi özellikle metal yüzeyleri korumakta ve dekoratif bir görünüm kazandırmakta kullanılır.

Ayrıca, son yıllarda yapılan gelişmeler sonucu cam, seramik ahşap ve hatta plastik yüzeylerin de kaplanmasında Toz Boya teknolojisine geçilmektedir. Çevresel ve uygulama açısından sağladığı avantajlar Toz Boyayı kaplama sektörünün gözdesi haline getirmiştir. Toz Boya elektrostatik güç ile çalışan tabancalar sayesinde tatbik edilir ve ilgili fırınlama koşullarında pişirilir.